23.05.2019 г.

Един доста интересен начин за принт върху всякакви неправилни детайли