15.06.2018 г.

Нов поток ЮЛИ - АВГУСТ 2018 година

Нови групи за курсовете ЮЛИ - АВГУСТ 2018 година

ПЪЛЕН КУРС ПО ДИЗАЙН
Сутрин от 09:30 до 12:00 часа, 750 лева, 60 учебни часа, разпределени в следните дати
Понеделник и вторник, дати: - 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 юли , 6, 7 август

ПЪЛЕН КУРС ПО ДИЗАЙН
Следобед от 13:30 до 17:30 часа, 750 лева, 60 учебни часа, разпределени в следните дати
Понеделник и вторник, дати: - 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 юли , 6, 7 август

ПЪЛЕН КУРС ПО ДИЗАЙН
Вечер от 18:30 до 21:30 часа, 750 лева, 60 учебни часа, разпределени в следните дати
Понеделник и вторник, дати: - 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 юли , 6, 7 август

ДИГИТАЛЕН МАРКЕТИНГ
Сутрин от 09:30 до 12:00 часа, 750 лева, 60 учебни часа, разпределени в следните дати
Сряда и Четвъртък, дати: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 юли, 1, 2, 8, 9 август

ДИГИТАЛЕН МАРКЕТИНГ
Следобед от 13:30 до 17:30 часа, 750 лева, 60 учебни часа, разпределени в следните дати
Сряда и Четвъртък, дати: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 юли, 1, 2, 8, 9 август

ДИГИТАЛЕН МАРКЕТИНГ
Вечер от 18:30 до 21:30 часа, 750 лева, 60 учебни часа, разпределени в следните дати
Сряда и Четвъртък, дати: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 юли, 1, 2, 8, 9 август

ПЪЛЕН КУРС ПО ДИЗАЙН
Събота и Неделя, Сутрин от 09:00-12:00 часа, 60 учебни часа, разпределени в следните дати: 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 юли, 4, 5, 11, 12 август

ДИГИТАЛЕН МАРКЕТИНГ
Събота и Неделя,  Следобед от 14:00-17:00 часа, 60 учебни часа, разпределени в следните дати: 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 юли, 4, 5, 11, 12 август

НАДГРАЖДАЩ КУРС ПО ДИЗАЙН
Събота и Неделя, Вечер от 18:30 до 21:30 часа, 60 учебни часа, разпределени в следните дати:
7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 юли, 4, 5, 11, 12 август

____________________________________________

Петъчни занятия:

6 юли 2018 година
Сутрин, 09:00-12:00 - Запознаване с всички функции на Adwords
Следобед, 13:00-17:00 - Създаване на социален облак
Вечер: 18:00-21:00 - Курс по дизайн с безплатни софтуери за дизайн (Курсът е разделен в 4 занятия) - Занятие 1/4

13 юли 2018 година
Сутрин, 09:00-12:00 - Автоматично създаване на календари
Следобед, 13:00-17:00 - Създаване на социален облак
Вечер: 18:00-21:00 - Курс по дизайн с безплатни софтуери за дизайн (Курсът е разделен в 4 занятия) - Занятие 2/4

20 юли 2018 година
Сутрин, 09:00-12:00 - Автоматично създаване на уебсайт с Wordpress - инсталиране на готова тема, менюта, категории и статии.
Следобед, 13:00-17:00 - Създаване маркетингова стратегия
Вечер: 18:00-21:00 - Курс по дизайн с безплатни софтуери за дизайн (Курсът е разделен в 4 занятия) - Занятие 3/4

27 юли 2018 година
Сутрин, 09:00-12:00 - Автоматично създаване на уебсайт с Abantecart и Prestashop.
Следобед, 13:00-17:00 - Създаване маркетингова стратегия
Вечер: 18:00-21:00 - Курс по дизайн с безплатни софтуери за дизайн (Курсът е разделен в 4 занятия) - Занятие 4/4

За записване: 0893 688 910

Очаквайте програмата и до края на годината!