1.04.2018 г.

Нови курсове от май месец

Здравейте,
започваме новите курсове. Всички дати вижте в КАЛЕНДАР
Ето някои от тях.

Събота и неделя

Сутрин
12, 13, 19, 20, 26, 27 май, 2, 3, 9, 10, 16, 17 юни
Пълен курс

Следобед
12, 13, 19, 20, 26, 27 май, 2, 3, 9, 10, 16, 17 юни
Надграждаш курс

Вечер
Маркетинг
12, 13, 19, 20, 26, 27 май, 2, 3, 9, 10, 16, 17 юни