2.05.2017 г.

Нов курс от 8 май, сутринта

Понеделник и вторник, сутрин от 09:00-12:00 - Пълен курс.
8, 9, 15, 16, 22, 23. 29, 30 май, 5, 6, 12, 13 юни 

(12 занятия, 60 учебни часа, 6,25 лв. на учебен час)

За записване:
0893 688 910