9.02.2017 г.

Занятия, които ще се провеждат в петък, 10 февруари

На 10.02.2017 имаме три занятия за деня:

- сутринта от 9 до 13 часа - Индизайн - създаване на книга, списание, работа с MASTER PAGES, автоматизация на процеса, автоматично изливане на цяла ошрифтена книга, запознаване с Интерактивните инструменти за създаване на Анимирани електронни книти (iPad, Kindle и др.); States Object, Tags, Hyperlinks и много др. - едно място

- следобед от 13:30 до 16:30 - Създаване на социален облак - две места

-  вечерта от 18:00 часа - курс по графичен дизайн с безплатни софтуери - последно занятие за потока - няма места

За записване: 0893 688 910