12.12.2016 г.

Курс по дизайн с безплатни софтуери за дизайн и графика

Курс по дизайн с безплатни софтуери за дизайн, предпечат, уеб дизайн, графика и 3D визуализиране
4 занятия по 3 часа, 45 лв. на занятие
Молим Ви следете новите дати в КАЛЕНДАР  

Първо занятие,
GIMP - основни функции;
Scribus - основни функции;
Ghostscript - просто се инсталира, но има особеностти;
Inkspace - рисувай свободно;

Второ занятие
Scribus - втора част;
Ако остане време тук SPRAY Vector Generator, Synfig и SVG-Edit + Pencil;

Трето занятие,
Scribus - страниране на големи издания;
Разяснение за безплатните операционни системи и защо не можем да изоставим MSWin.;
Open Office - работа с текстове и таблици;

Четвърто занятие,
Изисквания за печат - нарастване на точката, видове печат - доста кратък обзор, но достатъчен за производство на реклама, книги с лесен текст, визитки, плакати, дипляни, оферти, бланки, менюта! Не включва дълбочинна работа с файлове с прозначни фонове (transparency);
Изисквания за уеб -  доста кратък обзор, но достатъчен за производство на малки файлове без подвижни банери!
Особеностти на работата в печатница и агенция - скали, пасери, скара, монтажи и др.
Сравнение с платените програми за дизайн.

За записване: 0893 688 910