12.11.2016 г.

Няколко интересни идеи за билборд

Предлагаме няколко интересни идеи за билборд и outdoor реклама. :)Определно подвижните бордове си имат своето предимство. Можете да ги замъкнете на всякъде. Една интересна outdoor кампания - Outdoor advertising campaign with AdBicy


Уличните концепции набират все повече популярност, най-вече поради техният социален елемент. Директният контакт и атрактивното поведение винаги помагат за по-бързото налагане на бранда :)


Следващите видеа са много добър пример за социален контакт. Брандът "общува" с хората. :) :)


Почукайте и ще ви се отвори :)