11.11.2016 г.

Календар на занятията.

Понеделник и вторник, сутрин от 09:00-13:00 - Пълен курс
7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 ноември, 5, 6, 12, 13 декември, 2016 година
+ 4 часа допълнителни индивидуално за всеки. (4 места по 900 лв. 60 уч. часа)

Понеделник и вторник, следобед от 13:30-17:30 - Пълен курс
7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 ноември, 5, 6, 12, 13 декември, 2016 година
+ 4 часа допълнителни индивидуално за всеки. (3 места по 900 лв. 60 уч. часа)

Вечерите в понеделник и вторник са заети до края на 2016 година  с
надграждащ модул. Ако някой се чувства подготвен, познава програмите,
може да се включи, за да дообогати нивото си и да си направи порфолио
и социален облак. :)

_______________

Сряда и четвъртък, сутрин от 09:00-13:00 - Пълен курс
9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 ноември, 1, 7, 8, 14, 15 декември, 2016 година
 + 4 часа допълнителни индивидуално за всеки. (2 места по 900 лв. 60 уч. часа)

и четвъртък, следобед от 13:30-17:30 - Надграждащ курс
9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 ноември, 1, 7, 8, 14, 15 декември, 2016 година
 + 4 часа допълнителни индивидуално за всеки. (4 места по 900 лв. 60 уч. часа)

Сряда и четвъртък, вечер от 18:00-21:00 - Пълен курс
9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 ноември, 1, 7, 8, 14, 15 декември, 2016 година
 + 4 часа допълнителни индивидуално за всеки. (2 места по 900 лв. 60 уч. часа)
Събота и неделя, сутрин от 09:00 - 13:00 часа - Пълен курс
12, 13, 19, 20, 26, 27 ноември, 3, 4, 10, 11, 17, 18 декември 2016 г.
+ 4 часа допълнителни индивидуално за всеки след Нова Година :)).
(4 места по 900 лв. 60 уч. часа)

_______________

Събота и неделя, следобед от 13:30 - 17:30 часа - Надграждащ курс
12, 13, 19, 20, 26, 27 ноември, 3, 4, 10, 11, 17, 18 декември 2016 г.
+ 4 часа допълнителни индивидуално за всеки след Нова Година.
(3 места по 900 лв. 60 уч. часа)

__________________2017 година, Януари - Февруари

Първа група
Понеделник и вторник, сутрин от 09:00-13:00 - Пълен курс
9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 януари 2017, 6, 7, 13, 14 февруари 2017 година
+ 4 часа допълнителни индивидуално за всеки. (5 места по 900 лв. 60 уч. часа)

Втора група
Понеделник и вторник, следобед от 13:30-17:30 - Пълен курс
9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 януари, 6, 7, 13, 14 февруари 2017 година
+ 4 часа допълнителни индивидуално за всеки. (6 места по 900 лв. 60 уч. часа)

Трета група
Понеделник и вторник, вечер от 18:80-21:00 - Пълен курс
9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 януари, 6, 7, 13, 14 февруари 2017 година
+ 4 часа допълнителни индивидуално за всеки. (6 места по 900 лв. 60 уч. часа)

Четвърта група
Вторник и четвъртък сутрин от 09:00 - 13:00 - Пълен курс
11, 12, 18, 19, 25, 26 януари, 1, 2, 8. 9, 15, 16, февруари  2017 година
+ 4 часа допълнителни индивидуално за всеки. (5 места по 900 лв. 60 уч. часа)

Пета група
Вторник и четвъртък следобед от 13:30 - 17:30 - Пълен курс
11, 12, 18, 19, 25, 26 януари, 1, 2, 8. 9, 15, 16, февруари  2017 година
+ 4 часа допълнителни индивидуално за всеки. (6 места по 900 лв. 60 уч. часа)

Шеста група
Вторник и четвъртък вечер от 18:00 - 21:00 - Пълен курс
11, 12, 18, 19, 25, 26 януари, 1, 2, 8. 9, 15, 16, февруари  2017 година
+ 4 часа допълнителни индивидуално за всеки. (5 места по 900 лв. 60 уч. часа)

Седма група
2017, Януари-Февруари Събота и Неделя, сутрин от 09:00 - 13:00 - Пълен курс
14, 15, 21, 22, 28, 29 януари, 4, 5, 11, 12, 18, 19 февруари  2017 година
+ 4 часа допълнителни индивидуално за всеки. (6 места по 900 лв. 60 уч. часа)

Осма  група
2017, Януари-Февруари Събота и Неделя, следобед от 13:30 - 17:30 -
Надграждащ курс
14, 15, 21, 22, 28, 29 януари, 4, 5, 11, 12, 18, 19 февруари  2017 година
+ 4 часа допълнителни индивидуално за всеки. (6 места по 900 лв. 60 уч. часа)


2017 година, Март- Април

Девета  група
Понеделник и вторник, сутрин от 09:00-13:00 - Пълен курс
6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 март, 3, 4, 10, 11 април, 2017 година
+ 4 часа допълнителни индивидуално за всеки. (6 места по 900 лв. 60 уч. часа)

Десета  група
Понеделник и вторник, следобед от 13:30 - 17:30 - Надграждащ курс
6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 март, 3, 4, 10, 11 април, 2017 година
+ 4 часа допълнителни индивидуално за всеки. (6 места по 900 лв. 60 уч. часа)

Единадесета  група
Понеделник и вторник, вечер от 18:00 - 21:00 - Надграждащ курс
6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 март, 3, 4, 10, 11 април, 2017 година
+ 4 часа допълнителни индивидуално за всеки. (6 места по 900 лв. 60 уч. часа)

Дванадесета  група
Вторник и четвъртък от 09:00-13:00 - Пълен курс
8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 март, 5, 6, 12, 13 април
+ 4 часа допълнителни индивидуално за всеки. (6 места по 900 лв. 60 уч. часа)

Тринадесета  група
Вторник и четвъртък от от 13:30 - 17:30 - Пълен курс
8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30, 5, 6, 12, 13 април
+ 4 часа допълнителни индивидуално за всеки. (6 места по 900 лв. 60 уч. часа)

Четиринадесета  група
Вторник и четвъртък от 18:00 - 21:00 - Пълен курс
8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 март, 5, 6, 12, 13 април
+ 4 часа допълнителни индивидуално за всеки. (6 места по 900 лв. 60 уч. часа)

Петнадесета  група
Събота и неделя от 09:00 - 13:00- Надграждащ курс
11, 12, 18, 19. 25, 26 март, 1, 2,  8, 9, 15, 16 април
+ 4 часа допълнителни индивидуално за всеки. (6 места по 900 лв. 60 уч. часа)

Шестнадесета група
Събота и неделя от 13:30 - 17:30 - Пълен курс
11, 12, 18, 19. 25, 26 март, 1, 2,  8, 9, 15, 16 април
+ 4 часа допълнителни индивидуално за всеки. (6 места по 900 лв. 60 уч. часа)

Графикът ще се допълни само за специалните, петъчни занятия за 2017 година.
Възможности за индивидуални по скайп остават само за събота и неделя
вечер с предварителна уговорка. Закъснелите наваксват с индивидуални
консултации. Занятие не се губи, ако сте предплатили Пълен курс.

Заповядайте!
0893 688 910