16.12.2015 г.

Real-time marketing или спечелете клиента въпреки всичко! (Видео)

Real-time marketing e маркетингов похват, който се извършва в момента на продажбата, докато продажбата все още се осъществява. Целта на Real-time marketing е да се определи подходящ или оптимален подход за определен клиент в определен момент и място. Това е форма на проучване на пазара, вид външен, полеви маркетинг, в реално време, който се стреми към най-подходящата оферта и към определени възможности за продажби на клиенти. Real-time marketing обръща традиционните изходящи маркетингови техники, чиято цел е да привлекат подходящи клиенти за дадена "предварително дефинирана" оферта.

Добавете надпис
Динамичният "Real-time marketing" взема решения за оферта в реално време, има за цел да използва дадено взаимодействие с клиентите:
- определени действия в уеб-сайт
- разговор в call-centre
- наблюдение поведението на клиентите при разпродажби - онлайн и офлайн
- разговор в реално време офлайн и др.

Няколко думи за опитът на IBM