10.12.2015 г.

PaperWise създаде хартия от хранителни отпадъци

Компанията PaperWase представи процес за преработка на тези отпадъци във висококачествена хартия, която позволява рециклиране до 7 пъти. По този начин се цели и намаляване на обезлесяването на планетата. Идеята се заражда в главата на собственика на компанията Peter van Rosmalen, след като става свидетел на процеса по изгаряне на отпадъци. Тогава се заражда и мотото на PaperWaste: „В природата няма отпадъци”.