9.12.2015 г.

Дигитален маркетинг 2

Digital marketing е термин за целенасочени измерими стратегии, за позициониране, популяризиране и продажба на продукти или услуги, с технологиите, които използват цифровите канали за комуникации, за да се предизвика продажба и/или конвертиране клиентопотока в постигната цел на кампанията, както и задържането на клиента. Основната цел е да се насърчи търсенето, купуването, задържането  на вниманието върху определени марки, идеи за битието, насочване на мисленето на хората към вид продукти, услуги, както и психологическите техники за канализирането на направленията в стереотипиите. Стереотипиите от своя страна представляват последица, в масово съзнание на тълпата, от масовото дигитализиране и създаване на канали за поведението на клиента, онлайн и офлайн. Техниките за привилегии, отстъпки, карти, бонусни схеми, доскоро бяха считани за не добра конкуренция, от гледна точка на истинността на офертите. Със създаването на Европейският съюз и специализираните администраци за регулация, както и регулацията на OHIM в АликантеWorld Intellectual Property Organization (WIPO), също и International Organization for Standardization ISO - вече над 1 802 330 457 в света и 319 393 400 в Европейски съюз (данни от 2009 година), потребители са длъжни да спазват строги закони за поведение онлайн.

Дигиталният маркетинг е неразделна част от концепцията и маркетинговата стратегия във
всички възможни направления.
От своя страна концепцията за маркетиране е зависима от цялата Мисия и визия:
-  на компанията
- или позициониращото явление - артисти, граждански организации - детски, ученически, студентски, по интереси, по регион, бранш, периодичност и др.
Таргетирането се извършва на различни нива с различни техники в две основни направления
- Директен маркетинг и предизвикване на търсене (PUSH&PULL), т.е. наблюдаваме различни направления и комбинации от методики, техники и технологии

Терминът "дигитален маркетинг" е използван за първи път през 1990-те години.  От 2000 г. до 2010 г., терминът дигитален маркетинг се превърна в по-сложно и комплесно понятие - като цялостен, ефективен начин за създаване на дълготрайни отношения с потребителя, с дълбочинно значение, от гледна точка на измерване на поведението на потребителите. Въпреки че терминът "дигитален маркетинг" не би трябвало да е използван преди 1990 г., самият дигитален маркетинг има корени от средата на 1980, когато SoftAd, сега ChannelNet, разработи рекламни кампании за няколко големи автомобилни компании, в които хората можеха да изпратят карти, приложени към списания с възможност да получат в замяна дискети, които съдържат мултимедийно съдържание за различни автомобили и да спечелят безплатен тест драйв.

Бързото развитие на цифровите медии създаде нови възможности и пътища за реклама и маркетинг, това доведе до експоненциалното нарастване на дигиталната реклама.

Дититалната среда се оценява на 4,5 трилиона онлайн реклами, пускани годишно в цифрови медии с 48% ръст през 2010 г. Все по-голям дял на рекламата произтича от компаниите, използващи онлайн реклама (OBA), целящи да приспособят рекламната политика към интернет-потребителското търсене. Въпреки, че иновативната онлайн реклама поражда загриженост по отношение на личния живот на потребителите и защитата на данните при сърфиране в нета, тя продължава да се развива именно от поведението на потребителите. Самите потребители приемат условия онлайн, къде прочели - къде не, за покупка на продукти или услуги. Всеки може да бъде проследен в онлайн среда. Дори и да е скрил своето IP.

Затова "Законност", "Истинност", "Конфиденциалност" и "Достоверност на офертата", са изкючително важни понятия, от гледна точка на репутацията (от тук и OPM - в друга статия).
От тази гледна точка създането на всякакви черни практики, ботове и др. за манипулиране на обществените системи, би трябвало да се считат за нелоялна политика. От гледна точка на рекламата, се позволява да се изтъкват добрите страни на продукта, но и да се подчертават и недобри, ако има такива.
Дигиталният маркетинг често се споменава като "онлайн маркетинг", "Интернет маркетинг" или "уеб маркетинг". Терминът "дигитален маркетинг" е набрал популярност с течение на времето. В САЩ "онлайн маркетинг" е все още широко разпространено като понятие, докато в Италия се използва повече "уеб маркетинг". Във Великобритания и по света, "дигитален маркетинг" се превърна в понятие в най общ план за дигиталните техноогии за маркетиране и реклама, включващи и телевизия, телефония, смартфони и др.

Новите тенденции и стратегии
Както дигитален маркетинг зависи от технологията в WEB, която е все по-развиващата се и бързо променяща се, същите характеристики трябва да се очакват от дигитални разработки и маркетингови  стратегии.

1. Сегментиране (Segmentation): по-голям акцент е поставен върху сегментиране в дигиталният маркетинг, с насоки към определени пазари, в комуникациите бизнес-към-бизнес и бизнес-към-сектори-на-потребителите.

2. Influencer Marketing  - подбробно в следващата статия

За да обобщим, Pull дигитален маркетинг се характеризира с потребители, които активно търсят маркетингово, рекламно съдържание, докато Push маркетинг се ползва, когато се изпращат съобщения или други канали без това съдържание се търси активно от получателите.

3. Онлайн реклама: Онлайн реклама се отнася до практиката за събиране на информация за онлайн активността на даден потребител с течение на времето ", на конкретно устройство и при различни, несвързани уебсайтове,  с реклами, съобразени с интересите и предпочитанията, на потребителя

4. Околна среда:.  среда за съвместна работа - може да се създаде между организацията, доставчикът на услугата на технологии и дигиталните агенции за оптимизиране на усилията, ресурсно споделяне и др.

5. Ремаркетинг: Ремаркетинг играе основна роля в дигиталния маркетинг, тъй като той позволява тактиката да сепубликуват насочени реклами при интерес към категория или определена аудитория, обикновено те имат или  търсене за даден продукт или услуги или е посетен сайт за някаква цел.

6. Реклами в играте (Game advertising): а реклами, които съществуват в компютърни или видео игри. Един от най-често срещаните примери за реклами в игрите са билбордове, включени в спортни игри. В игрите рекламите също могат да изглеждат като чисто име продукти на пистолети, коли  или дрехи, които съществуват като реалност, обозначени като символи или с истинските им имена. Към 2018 година Гейм индустрията ще надхвърли 104 милиарда долара годишно, а $45 млрд. годишно ще заработва мобилният гейминг тогава!

Канали за Digital Marketing

Digital Marketing се улеснява от многото канали, които рекламодателя може да използва за сво цели. Важното е да се намерят канали, които водят до максимум успех и по-добро цялостно ROI за марка. Има множество онлайн маркетингови канали на разположение, а именно:

Affiliate marketing
Display advertising
Email marketing
Search marketing
Social Media
Social Networking
Game adverting
Online PR
Video advertising
Infographic и другиОчаквайте статия за всяко от следните понятия:

Article marketing
Article video marketing
Affiliate marketing
Display advertising
Email marketing
Search marketing
Social Media
Social Networking
Game adverting
Influencer Marketing
Multi-level marketing
Online PR
Video advertising
Infographic
Visual marketing
Online advertising
Digital marketing system
Digital marketing engineer
Social media marketing
SMS Marketing
Artificial intelligence marketing
Customer relationship management
Direct marketing associations
Leaflet distribution
Personalized marketing
Street marketing
As seen on TV
Transpromotional
Email marketing
Online tools
Mobile
Telemarketing
Voicemail marketing
Broadcast faxing
Couponing
Direct response marketing
Direct response mail order
Direct response television
Direct response radio
Direct response magazines and newspapers
Other direct response media
Direct mail
Insert media
Out-of-home
Direct selling
Grassroots/community marketing
Contents  [hide]
History
Earlier approaches
Contemporary approaches
Marketing mix
Factors of influence on marketing strategies
Customer orientation
Organizational orientation
Herd behavior
Further orientations
Marketing research
Marketing environment
Market segmentation
Types of market research
Types of marketing
Marketing planning
Marketing strategy
Positioning
Buying behavior
B2C buying behavior
B2B buying behavior
Marketing roles
B2B Marketing roles
Use of technologies
Services marketing
Right-time marketing
Guerrilla marketing