29.09.2015 г.

Метамерия (Помощник)

Какво означава метамерия ?

Малцина печатари знаят какво означава метамерия. Повечето от тях се учудват, че има мастила, които при сравнение на дневна светлина изглеждат идентични, а при изкуствена - силно се различават. Такива неприятни изненади се появяват в случай, че използваме мастила, получени при смесване на много различни пигменти. Това са напр. цветове като сиво, кафяво и маслинено (зелено).

Да сравним отпечатаните по-горе два фона. Десният е отпечатан с оригинално „маслинено" мастило, а левият - със „забъркано мастило". Ако ги наблюдаваме при дневна светлина, ще забележим, че цветовете са идентични и ще дадем съгласие за печат. Но ако ги сравним на изкуствена светлина, със сигурност ще направим рекламация на готовата продукция. Причина е не слънчевата светлина, а изкуствената.

За да се убедим в това е достатъчно да сравним двата фона на изкуствена светлина (обикновена крушка). Разликата е огромна. Същото явление може да се наблюдава при различни атмосферни условия и даже в различни часове на денонощието. Отпечатъкът ще изглежда различно при слънчево и при облачно време, тъй като на нашето възприятие влияе както дневната светлина, така и големи предмети или плоскости, намиращи се в близост до наблюдавания обект.

Каква е причината за това явление и по какъв начин можем да му противодействаме ?

Със сигурност можем да кажем, че цветовото възприятие на всички предмети се променя в зависимост от падащата върху тях светлина. Това е познато от всекидневието. Човешкото око винаги възприема крайния резултат от въздействието на различни фактори. С други думи, нашето цветово виждане може да бъде различно, ако се промени природата на предмета или падащата върху него светлина.
Да разгледаме нашия пример. Двата фона са били отпечатани с мастила с различни пигменти. Затова те поглъщат падащата дневна светлина съобразно собствената си структура. С други думи поглъщат различни части от спектъра на дневната светлина със съответно собствена специфична абсорбционна характеристика. Въпреки това отразената светлина създава еднакво цветово възприятие, защото адитивното смесване на светлината, която не е била абсорбирана, създава еднакъв краен ефект.
Разликата в цветовете става забележима веднага, когато разглеждаме отпечатъците на изкуствена светлина с друг спектрален състав, например обикновена крушка. Тук трябва да отбележим, че тази светлина има друг енергиен спектър. Отразените светлинни частици не са вече идентични, защото фон II поглъща в по - голяма степен някои части от спектъра, които почти не съществуват в него на изкуствена светлина. Затова цветовото впечатление, което получаваме, не е вече "нашият" цвят I, а цвят с различен от него оттенък.
Двете мастила, на които по такъв специфичен начин въздейства падащата светлина, са "условно еднакви", защото са еднакви при определени условия. Мастилата могат да бъдат "безусловно" еднакви, само ако цветното възприятие, което получаваме, е еднакво, независимо от осветлението.
Прочетете повече в http://printguide.info