23.01.2015 г.

Даниела Помакова: Благодарна съм за вниманието и търпението

Дани е вдясно. Двете с Ирина в офиса.
Благодарна съм на стечението на обстоятелствата, което ме накара да се запиша на курса по дизайн на "Education2design". Бях привлечена от рекламата  в сайта, където изключително подробно е обяснен учебния план. По-късно се запознах с водещия курса Панайот и разбрах, че този план и начинът, по който се води курса е отражение на неговата харизматична личност. Учебните часове са в удобно за заети хора време и курсистите са двама, което дава възможност на Панайот да обръща персонално внимание и да указва персонална помощ на всеки. Материалът е много и не е лесен, но е поднесен с много практически примери и насоки и изчерпателни обяснения. И макар че е възможно отначало да не можете да поберете многото информация, с помощта на практическите упражнения в клас и домашните работи, тя се запомня лесно. Панайот беше винаги до нас, когато имаше нещо неясно или пък се затруднявахме  с домашното. Благодарна съм за вниманието и търпението, с което ни преведе през тази увлекателна, но трудна материя. В работата ми се налага да използвам придобитите знания и често го безпокоя с въпроси - и винаги получавам неговата подкрепа. А най-големият бонус от курса е, че тази подкрепа продължава във времето с безплатните преговорни часове през няколко месеца. Желанието на Панайот да сплоти учениците си около себе си намира израз и в колективните събирания, където освен, че се забавляват, хората осъществяват и професионални контакти. За мен това са най-ценните знания, придобити по най-интересния начин!

Даниела Помакова