15.06.2014 г.

Препоръка от Ирина Георгиева

Хубаво е. Не, страхотно е, когато желанието да изучаваш графичен дизайн се срещне с професионализма на Панайот, личното му отношение към всеки курсист и готовността му да съдейства на всеки един етап от обучението.
Малките групи предполагат бързо навлизане в материала, изучават се всички необходими за графичния дизайн софтуери, а неформалната обстановка превръща курса във … всъщност един „приятен ангажимент”. :)
 Лично благодаря на Панайот и сърдечно го препоръчвам на креативни хора, мотивирани да станат графични дизайнери!