1.04.2014 г.

Снимки на Деси и Ива

Първите проекти на Ива и Деси, които в момента се обучават в пълен курс по дизайн, във вечерна форма, март-април 2014 година. Двете учат изключително бързо и вече виждат своите резултати. Очаквайте още техни проекти. :)
Проект на Ива - мечка, добавена на ливада,
със собствена сянка на мечката 

Самата Деси, Деси е художник, тук тя е обработила сама себе си.
Използвала е инструменти за почистване на кожа.
Почистване на зъби, ириси и блясък

Отново проектът на Ива в начален етап
от неговото създаване

Самата Ива и Нейният съпруг. Това е cutout (тифец),
изрязано изображение, нов фон,
работа за кожа, зъби и фокус, сложна работа с финни детайли


Отново Деси. Комплексен проект - тифец с прозрачност,
нов фон, кожа, зъби, драматизация с филтър
 - изображението възприема
тоналността на облаците, сложна работа с финни детайли

Отново проект на Деси. Cutout (тифец) на трева,
сложна работа с финни детайли