9.02.2014 г.

Камелия, индивидуално обучение от 12.2013 - 01.2014 г.: Горещо Ви прерпоръчвам тези курсове


Курсът бешемного целенасочен и концентриран върху практическите умения. Панайот винаги се съобразяваше с конкретните цели на курсиста. Коментирахме „домашните” по е-мейл и извън часовете на курса. Той също така споделя опит и мнение за това къде могат да се приложат придобитите знания. Ако наистина възнамерявате да се занимавате с графичен дизайн, горещо Ви прерпоръчвам тези курсове.