1.11.2013 г.

Снимки от завършването на Първа група, септември-октомври 2013 г.


Благодаря на Рали и Мартина за търпението!


Ралица Чапкънова: Много се радвам че присъствам на вашия курс! Смятам, че нивото на обучение беше много добро и научихме доста за InDesign още за Corel Draw.
Много добре ни бяха обяснени щанците и работата с вестници. Условията бяха добри и ни беше отделено много внимание по софтуерите.
Ще се радвам да успея да се реализирам професионално с познанията които получих от вашия курс.
Много се радвам че работя вече по-уверено с Illustrator като програма и успях да задълбоча познанията си по Графичен Дизайн.
Много Ви благодаря!