8.08.2013 г.

Бисери от студенти

"Искам това дето сега ми влезе, скоро да не ми излезе!"
Ади, която се надяваше да не забрави наученото в занятие

"Как мога да пусна два водача и по хоризонтала и по вертикала едновременно с мишката?"
Отново Ади, която се опитва да направи невъзможното