3.07.2013 г.

Политика на преподаване

Все повече училището и университета се приемат като място за обучение чрез "мъчение". Обучаващите се чувстват подтиснати от системата, която изкуствено разделя групите, потоците, по възраст, красота и какво ли не. Явно нещо е много сбъркано в конвенционалната образователна система. В днешно време повече от всякога се нуждаем от едно различно образование от това в университета. Нуждаем се от добра, положителна среда за обучение, изпълнена със спокойствие и добро отношение. Пълен курс по дизайн предлага на обучаващите индивидуален подход, забавно обучение и добро отношение.

Основни принципи залегнали в начинът на преподаване:
Истинност
Доброта
Търпение

1. Уважение към личността на обучаващите се;
2. Спазване на принципът на Добротата и приятелските взаимоотношения, което гарантира никакъв стрес; (Любовта)
3. Свобода на изразяване;
4. Принцип за постоянно позитивно отношение с весел тон в очакване на постоянен успех (Чудото);
5. Представяне на всяка функция като част от цялото знание и цялото знание като сбор от малки функции;
6. Големият обем от информация създава образователен фон, в който се потапят курсистите. Средата сама спомага и обучава курсистите;
7. Принципът на обратната връзка - моментът, когато учителите започват да се учат на новите неща от учениците;
8. Принцип за яснота, прозрачност, точност на знанието. По-добре да не се преподава нещо, което не се познава;
9. Принципът на запазване на връзка с всеки курсист, с цел да му се помогне в случай на нужда.

Ето някои материали по темата!