12.11.2012 г.

10 от най-добрите безплатни софтуери за дизайн

На повечето дизайнери им е писнало да плащат за софтуер, затова редица организации създават безплатни софтуери за дизайн. Засега безплатните програми за дизайн не са чак толкова добри като платените, но във всеки случай бъдещето е на тях. :)))Inkscape
Inkscape (Инкскейп) е векторен графичен редактор, удобен за създаване както на художествени, така и на технически илюстрации (дори за използване като CAD система с общо предназначение). Това се постига благодарение на открития формат SVG, развиван от консорциума W3C. Форматът SVG позволява да се създават илюстрации от различен тип, в това число и анимирани. Доколкото SVG е базиран на езика XML, към него могат да се пишат разширения, което широко се използва от ползвателите на Inkscape. Програмата се разпространява под лиценза GNU General Public License. (Wikipedia)

Gimp
GIMP (акроним от GNU Image Manipulation Program) e свободен софтуер с отворен код за редактиране на растерна компютърна графика. Частично поддържа векторна графика. Проектът е създаден през 1995 от Спенсър Кимбъл и Питър Маттис, в настоящия момент се поддържа от група доброволци. Разпространява се под условията на свободния лиценз GNU General Public License. (Wikipedia)

Scribus 

Scribus е програма с отворен код за професионално страниране и предпечатна подготовка. Тя има версии за Linux/Unix, MacOS X, OS/2 и Windows базирани операционни системи. Scribus поддържа всички необходими за професионална работа елементи като CMYK цветово пространство, ICC управление на цветовете, и съвместимост с индустриалният стандарт PDF.
Google SkretchUp
SketchUp e 3D моделираща програма  с огромен набор от инструменти и палитри за рисуване и моделиране.  Използва се и за архитектурни цели, интериорен дизайня, ландскейп дизайн, филми и дизайн за видео игри. Има свободна версия и заплатена версия. Убедени сме, че бъдещето на програмите за дизайн принадлежи на Cloud-базираните технологии.

Повече за Komposer, Fontforge, Pencil, Synfig ,Blender и IrfanView разберете във видеото.
Всички тези програми можем да ги изучамаме, за който иска.
След нова година ще пуснем пак курса с безплатни софтуери, за да имате пълна свобода на избор с кои програми да работите. 

12.10.2012 г.

Цени за отделни програми

Отделните програми се изучават само он-лайн по скайп

skype: graphic.design.education:

 • Photoshop
 • InDesign 
 • Illustrator
 • Corel Draw
 • QuarkXpress
 • Acrobat
 • Distiller
 • ABBYY Find Reader
 • Word
 • Power Point
 • Camtasia - програма за работа с видео
 • After Effects
 • Cinema 4D
За записване:
e-mail: kurspodizain@gmail.com
e-mail: educationdesignfr@gmail.com
тел. : 0885 223 093
3.08.2012 г.

вибрационна настройка
28.07.2012 г.

Full course in design

FULL COURSE IN DESIGN
 Most wanted course in graphic design and advertising. Learning the material is proven by countless graduates exactly that course!


The Program:

Adobe Photoshop
Adobe InDesign,
Adobe Ilustrator,
Corel Draw,
Adobe Reader,
Adobe Distiller,
ABBYY FIND READER - optional
Camtasia- - optional
Power Po-nt - optional

Included: How to make video presentation with Camtasia

Presentation of the course and general orientation
Test for entry level.
1. Introduction to graphic design and prepress
1.1. What is graphic design
1.2. What is prepress
1.3. Programs saэdavane of publication and product design for print and advertising
1.4. Main types of documents - a non-recurring documents - books, pamphlets, monographs, periodical collections, educational, official and departmental publications; - Periodic documents - magazines, series, newspapers, newsletters,, periodical collections, calendars; - Special types of technical issues - standards, patents, company literature; - Non-text editions - mapping, music and graphic editions. - Reference publications - reference books, encyclopedias and dictionaries; - News Releases - bibliographic, Abstracts and surveillance. - Other documents - flyers, brochures and more.
Main types of company literature: 1) category 2) prospects for products and services 3) catalog leaflets 4) price lists 5) firmenispravochnitsi 6) corporate magazines 7) annual reports paperless publications: - Magnetic and Internet publications

2. Programs for graphic design and prepress - contains
- Introduction programs, the start-up image, introduce the main types of file extensions - EPS, TIF, PDF, JPG, etc.,
- Creating a publication for printing.

2.1 .. Introduction to Photoshop - Program for bitmap. Introduction and main menus and tools. Key features and filters. Image processing. Pozgotovka image for printing. Preparing the image for video and Internet. Work with RGB, CMYK and Grayscale images. working with layers, filters, channels, masks and paths. file
formats and their application. Create a post in size and podkotovka to print.

1. We start with the simplest things like menus - all menus and functions;
2. Knowing the pallets, tools and palettes;
3. Create desktop settings, program settings;
4. Understand, study and create images in file formats such as - .tiff, .psd, .pdf, .jpg, .png, .eps. Theoretical introduction to the history, application characteristics and problems in working with different file formats in programs such as InDesign, QuarkXpress and Corel Draw;
5. Color - theory and practice. Learn "why" and "what" work in a particular color space! When moving from one to another;
6. Understanding and working with selections. Introduction in depth in working with selections, their application and shortcomings;
7. Create a path to Path tool. Pros and cons of working with images path. Practicals (literally hold the hand of the student as he learns to draw Bezier curves perfectly!);
8. Extensive and specific introduction to the work with masks. Create an image with extremely fine detail and tifets. Ways to create tifets;
9. Working with Color: learning to work with all tools Adjustments! Retouching, focus, color balance, working with channels, working with shadows, halftones and line details;
10. Requirements for printing:
- File formats used for printing and web;
- Size of the media: types of printed forms, preparing images for printing. Requirements for offset printing, flexo printing, digital printing, screen printing, etc .;
Understanding the basic printing problems, such as matching the colors, register the machine, pull the paper, work with Trapping, work with Overprint black. Dot gain and others. - Creation of a fifth color. Create a file with partial and full varnish. Working with Pantone.
11. Training in creating layer masks and options for their use.
12. HDR - images with high dynamic range and work with Photoshop. Moire, aberration, High ISO, eskpozitsiya and their correction.
13. Creating Actions, work with automated functions, Bach, Contact Sheet
14. Working with Smart Object;
15. Plug-ins for Photoshop. Understanding the MaskPro, Liquid Filter, etc .;
16. Creating banners;
17. Management of color - familiarization with the new control device color on paper, print, film exposure, nastrayka color monitor and more.

2.2 .. Understanding Ilustrator program for vector graphics. Create vector image. Working with vector images. Vectorization. File formats and applications. Create a post size and preparation for printing.
- Understanding the desktop
- Preparation of the work area
- Menus, palettes and tools
- Create vector image.
- Working with vector images.
- Vectoring.
- File formats and applications.
- Create a post size and preparation for printing
- Creating texts
- Import of texts
- Implementation of texts in curves and irregular shapes
- Import images
- Import graphics
- Set the gradient
- Implementation of graphic styles
- Implementation of text around image
- Set the transmission of text
- Replacement of symbols, words and whole phrases
- Hidden commands in exchange for spaces, lines and more.
- Create complex images - vector and illustration
- Create 3D projects
- Working with Aperture
- Exercises with SPOT colors and RGB
- Check for spelling
- Eksprotirane Print
- Save as Pdf
- Save for WEB
- Create banners
- Export projects to programs for mobile devices

2.3 .. Zapznavane with Indesign program design and paging. Create a post size and preparation for printing. Understanding the menus, tools for working with text, color, vector images, raster image effects. Numbering kolontsifar, working with Master Page, paging and others. Preparations for publication printing.
The course in InDesign include:
1. Key Features:
- What benefits program;
- Understanding the working environment;
- Management of color profiles, working with Bridge;
2. Before you begin:
- Studying the absolutely all menus;
- Studying the absolutely all instruments;
- Studying the absolutely all the tools and options menus;
3. Concentrated work with pallets.
4. Page Layout:
- Creation and page layout - size, orientation, composition field, etc .;
- Text input - several ways of entering text;
- Transfer of the text - management of multilingual dictionaries for transmission;
- Work with columns;
- Working with fonts;
- Work with vertical and horizontal compression;
- Moderation of text layout of the text to other sites;
- Bits letter - header gave top, bottom, left and right.
- Other discounts
- Creation of masks (styles) for the text objects to entire paragraphs;
- What is soft entar and how he keeps oshriftyavaneto text;
- Underlined text in two ways - as a style only lower highlighting and Ruler with the ability to highlight the top and bottom;
- Call masks of other documents;
- Replacement of fonts;
- Work with Glyph-s fonts and symbols - hidden shortcuts character;
- Why photographs should be the linked - Link pallet;
- Work with tifetsi in InDesign;
- Specific activities for studying the work with layers;
- Grouping of objects, distances of objects overlaps of objects;
- Reconciliation of the objects in the set specific distances "from each other";

5. Working with vector objects:
- How to create vector objects;
- How to group and change - working with Pathfinder - editor of overlapping objects;
- How to use vector objects directly copying from Corel and Illustrator;
- Problems at work with vektortni images and their removal;
- Control of the contour of the image;
- Control of converting text to curves in InDesign;

6. Working with effects
- Study of transparency in InDesign
- Studying the work with shadows in InDesign
- Studying the izorazheniya + 3D - three-dimensional images in InDesign
- Creating + 3D izorazheniya - three-dimensional images in InDesign
- Learning how to specify the perspective of image and text in InDesign;
7. Specific classes for working with the Pen tool to create curves and even vectorization of solid objects (solid objects - objects in which the colors are identical, neprelivashti and no noise or texture ambianten cast);

8. Working with the Master Page - Master Page:
- Creation of masters;
- Work with symbols in master;
- Studying the setting numbers in InDesign and what happens at intermediate numbers in the document;
- How to set print cars and why sections are highly efficient;
- How to calculate block cars;
- Other detailed occupations with symbols Master;
- Management masters in connection with their application to the pages in the document;

9. Create tables:
- Studying the subtleties at work with tables and embedding objects in them;
- Management of the distances in the cells (cells), their separation and collection;
- Introduction of ready Excel spreadsheets and other programs;
- Exporting tables in appropriate formats;

10. Create notes:
- Why the notes are important in teamwork?
- Management of the notes;

11. Management of the desktop:
- Structure and visualization of the desktop;
- Maintaining Frendo menus and arrangement of menus by default;

12. Working with BOOK
- How to create a beech document and what does
- Management of pages in beech - networking and team
- Addition and removal of pages from beech
- Work with Version Cue and Bridge in connection with file sharing in Ethernet and Internet

13. Working with color:
- Creating colors and using themes
- Studying the difference between Spor and Process colors
- Performance study of Pantone in coated papers, and fillers braytari
- Studying the phenomenon metameric, blackbody and visible spectrum
- Studying the RGB, CMYK, CMYGORK, Lab, HSB, HLS color schemes
- Learning how to set color profiles
- Studying the many things that do not write in books.

14. Automating work
- Working with ready scripts - demonstration of creating goals calendars and more.
- Work with plug-ins;
- Working with templates;
- Where they are both installed;
- Create a library of built-in patterns;

15. Forms Printing

16. Manage file
- Check for RGB;
- Check bursted fonts - Preflght - overall control of all objects in the file;
- Check the color - Separation Preview;
- Flattener Preview - or why transparency on black text makes the text Registreyshan in 4 colors;
17. Files for printing:
- Learning how to create print files including :, .pdf, Postscript - .ps, EPS, JPG and others.
18. Create a package of documents recording of all things from him: Package
19. Checking files in Acrobat:
- Key Features and Tools
- Checking Inc. Total - Total ink - the saturation of all colors in the document have limits;
- Check the black;
- Verification of overlap;
- Check Pantone;
- Check for RGB, etc .;

20. Storage and convert InDesign document to a lower version of the program;

21. If possible, make a visit to the printing press.

23. Comprehensive work with Photoshop, Ilustrator and InDesign.
23.1. Create complex publications with the participation of the three programs.
23.1.2. create a business card, poster, book, magazine, newspaper and others.
23.1.2. imaging and print publication for any socially useful type printing - offset, screen, embossing, digital
23.1.3. creating images for online edition. - Banner image for website
23.1.4. work with layers and tifetsi - tifets of dense object tifets hair tifets similar color spaces.
23.1.5. exercises effects, three-dimensional objects
23.1.6. shocking techniques spectacular visions
23.1.7. subtleties transitions between programs and files stored on the effects in them.
24. Introduction to Corel Draw, Page Maker and Quark Xpress, and the necessary knowledge of them in programs Adobe.
25. Corel Draw
26. Page Maker - optional
27. QuarkXpress - optional

skype: graphic.design.education
 educationdesignfr@gmail.com

20.07.2012 г.

Recommendation Tzveti: That's what I'm looking for!

The course at Panaiot for me was exactly what I am looking at the start of something new and unknown. An individual approach to each, which is extremely important for you to feel calm and confident during the training. The friendly atmosphere is felt more in relationship with this teacher. Extremely patient and dedicated to the profession and their students. Besides being a true professional who does not save time, energy and all their knowledge and experience that has accumulated, it is a truly honest and positive person (unfortunately rare these days).
Thank you for everything, and I wish you much success in the future! :-)
Tzveti projects from classroom June - July 2014
Pictures Tedy and Tzveti
Teddy recommendation: Individual consideration of each!

26.04.2012 г.

More information about course design and advertising

Dear colleagues,

Due to the many inquiries we feel obliged to describe in detail what you can get in our complex course design.

Although not always willing encountering first blog, but more often on the phone, it is still better described what exactly makes this course. The program has it here on the blog, but the notes are important to us all. With disdain for the whole science of marketing, where all minds and marketing guru advise how should only be extolling the product or service, we are of the opinion that we should actually says what happens at the completion of this two-month course.

So so. The full complexity or even course design has no status of university. In Bulgaria, according to our information there are few schools where you can train in this profession and get seritfikat in the form of a diploma. There are several training centers which can obtain documents as part of the profession. The other model is to teach and parts of the possibilities of publishing programs or individual programs.

But let me share with you what is different this course.
The full course design allows for training not only to the opportunities offered by the programs, but also in the subtleties of work. In the course of the work we found that it is better to learn any software separately. .
After receiving your avtobiotrafiya made a brief meeting for general familiarization with the course. We do a demonstration lesson in one hour that you evaluate whether this is for you. In case you still doubt you can visit the lesson in a group that currently teaches. At the start of the course to complete a registration form which simply entering two names, phone others for marketing purposes. Make a calendar of classes to know who, when it will come.
Short exposé and visual materials - magazines, all promotional materials and other printed and video materials are the things that run the course. We present to you all kinds of media that will study and begin work. Usually take 2 hours
together before we give you rest. The idea is to share their interests in graphic design to make a decision where you should start. The course has a program and it follows as described on the website.
As children, but as more adults all love to draw or to model, so start with Photoshop. We study all the tools, themes and features of the program. The study of any software it with exercise and repetition of actions.
The most important thing is that the programs are taught complex. Once a certain volume of material Photoshop, begin parallel work with Photoshop and Indizayn. Gradually add them and Illustrator, Korea and others. The concept of comprehensive teaching material for all these programs itself is pretty brave. I do not know of another similar course. Therefore, it is mandatory to have advance knowledge and experience with computers, internet, email and other IT stuff. Complex work with all programs aims to help you decide in what area you specialize - outside
advertising, souvenir advertising, magazines, newspapers, web design, or just frameworks were. Students learn most types of printing and the requirements for them all. We work exercises to create packages and actually learn to create such of your choice. In any case, learn how to create forms for printing rotation, squat and conversion. Mandatory learn the science of color metameriya, blackbody, Pantone, partial and complete painting and color management with various appliances and proofing. For fun learning how to create banners, vector images of people, for example, on-line presentation automatically process hundreds of images in certain criterion hint photography and working with formats like .NEF and .RAW, creating scripts, fonts, generate QR codes, barcodes and more.

What you should know about the concentration of knowledge and skills After completing the course, as well as opportunities after him?
1. need to know that we can learn what we know at the moment. So we want to learn from you. All ideas and suggestions are welcome. Even mandatory - to exercise initiative and give suggestions!
2. This course will make you ninjas in graphic design. What we have in mind: suddenly are super fast in what you do with the programs. The speed is made by working on various projects with at least 5-6 months work. Have patience with yourself
and to the media that you create. We always say - when you sit behind a computer most important is calmness and inner confidence. In working with so many exercises in the course will really gain confidence in making the media of the erazlichno nature.
3. Do not carry your water, coffee and tea because there is. :) Currently the courses are held in four rooms, which rent for 6 years.
4. issued a certificate of course completion, which will burden certificate profession. For now!
5.for all completed the course organized various free workshops, seminars and others with business people - executives from various companies associated with visual communication and advertising, professors, photographers and artists.
6. organizing various entertainment.
7. You may contribute to the creation of your portfolio. How it works: After completing your offer to work for a famous or good company that allows projects to work on-line, without you pay the first month. So you will be able to create your real portfolio.
8. attend printing, advertising studio and publisher of books (not intentionally say where :)) when they meet more people, usually this happens 3-4 times a year to all graduates. A place familiar with the machines print requirements and more. There should ask questions and stand out because it creates an impression.
9. reserve with all contact and friendly relations! Anyone who complete the course and find a problem in their work, you can always call to meet to iron out the problem. We maintain constant contact with all e-mail, so that during the day you can assist and online.

All this in a unique FULL COURSE IN GRAPHIC DESIGN

This is all that now we can learn. Unfortunately, there are only 2 to 8 places every 2 months as to keep the quality of training. It is expected that certification course in international program as well as the National Agency for acquiring profession. So far only issued certificate.

This text did not work exactly as advertising the course, but in this case it is important to have a realistic idea of ​​what is taught!

Good luck to you all and thank you for your attention!

Bulgarian

Статии на български

Пълен курс по графичен дизайн
Надграждащ курс по дизайн
Повече информация за курсът по дизайн и реклама
Добре дошли!

Снимки Поли и Надя
Снимки Теди и Цвети от сутрешният курс юни-юли 2014
Веси и Надето от ноемврийския курс по дизайн
Най-веселата група с Дани и Ирина
Снимки РозМари и Атанас
Снимки Деси
Снимки Рони и Дани
Снимки от завършването на Първа група, септември-октомври 2013 г.
Снимки на Деси и Ива
Благодарности на Алианс принт и на г-н Рачев за чудесното посрещане!
Ани и Деси са новите ни колеги
Снимки Светлана и Димитър
Снимки Ирена и Ирина
Снимки Инна и Кирил
7 години education2design.com
Снимки Полина и Инна

Препоръки:
Препоръка от Катя Милева
Препоръка от Цвети
Препоръка от Теди
Камелия, индивидуално обучение от 12.2013 - 01.2014 г.: Горещо Ви прерпоръчвам тези курсове
Препоръка от Кирил Киров
Препоръки за курсът
Препоръка от Светла
Препоръка от Инна Несторова
Препоръка от Поли за курса на един прекрасен, истински всеотдаен учител и добър човек на име Пепи / Панайот /
Препоръка от Ирина Георгиева
Препоръка от Ирина Кунева
Препоръка от Поли: При Панайот ме отведе случайността!
Приятели и връзки
ИНДИВИДУАЛЕН КУРС ПО ДИЗАЙН
Даниела Помакова: Благодарна съм за вниманието и търпението
За мен
Автобиография на Панайот Шилков

Проектите на курсистите, които са изработвани в занятия, ще ги търсите в стари публикации.

За контакти:
kurspodizain@gmail.com
0885 223 0936.03.2012 г.

Welkom

Beste collega's en vrienden,

Welkom op de meest gewilde cursussen in het ontwerp en de reclame. Hier vindt u informatie over alle actieve cursussen vinden. In de "Volledige cursus" vindt u informatie over de meest na cursus in ontwerp gezocht vinden. Alle benodigde kennis en vaardigheden die je kan het leren. Laat u niet misleiden door de lage prijzen, worden de cursussen niet gewoon lopen naar ons kantoor, maar echt leren! U kunt actief programma, evenals foto's en getuigenissen van de leerlingen te vinden.

Dank u voor uw aandacht en wens u veel succes!

DUTCH

Welcome
Over mij
FULL CURSUS IN DESIGN
Upgraden LEVELE - Tweede niveau
Beleid van het onderwijs
Contact
Gallery