2.02.2008 г.

Пълен курс 2-8 души

360 лева за целия курс
6 лв. учебен час
60 УЧЕБНИ ЧАСА.
Завършвайки първи модул Вие ще можете свободно да работите с програмите и да създавате всякакви медии. 

Заповядайте! 0885 223 093

Програма:
Adobe Photoshop
Adobe InDesign,
Adobe Ilustrator,
Corel Draw,
Adobe Reader,
Adobe Distiller

Представяне на курса и общо запознаване
Тест за входно ниво.
1. Въведение в графичния дизайн и предпечата
1.1. Какво е графичен дизайн
1.2. Какво е предпечат
1.3. Програми за съэдаване на публикация и продукт на дизайна за печат и реклама

1.4. Основни видове документи – Непериодичните документи – книги, брошури, монографии, непериодични сборници, учебни издания, официални и ведомствени издания; – Периодичните документи – списания, поредици, вестници, бюлетини,, периодични сборници, календари; – Специалните видове технически издания – стандарти, патенти, фирмена литература; – Нетекстовите издания – картографски, нотни и графични издания. – Справочните издания – справочници, енциклопедии и речници; – Информационните издания – библиографски, реферативни и обзорни. – Други документи – флаери, брошури, дипляни и др.
Основни видове фирмена литература: 1) каталози 2) проспекти за продукти и услуги 3) каталожни листовки 4) ценоразписи 5) фирменисправочници 6) фирмени списания 7) годишни доклади Нехартиени издания: – магнитни и интернет издания

2. Програми за графичен дизайн и предпечат – съдържа
- въведение в програмите, създавене на изображение, запознаване с основните видове файлови разширения – EPS, TIF, PDF, JPG и др.,
- създаване на публикация за печат.


2.1.. Запознаване с Photoshop – Програма за растерна графика. Въведение и запознаване с основни менюта и инструменти. Основни функции и филтри. Обработка на изображения. Позготовка на изображение за печат. Подготовка на изображение за видео и интернет. Работа с RGB, CMYK и Grayscale изображения. работа със слоеве, филтри, канали, маски и пътеки. Файлови
формати и тяхното приложение. Създаване на публикация по размер и подкотовка да печат.

1. Започваме с най-простите неща като менюта – всички менюта и функции;
2. Запознаване с всички палети, инструменти и палитри;
3. Създаваме настройки на работната площ, настройки на програмата;
4. Запознаване, изучаване и създаване на изображения във файлови формати като – .tiff, .psd, .pdf, .jpg, .png, .eps. Теоретично запознаване с историята, приложението, особености и проблеми при работа с различните файлови формати в програми като InDesign, QuarkXpress и Corel Draw;
5. Цвят – теория и практика. Учим „защо” и „какво” работим в определено цветово пространство! Кога преминаваме от едно в друго;
6. Запознаване и работа със селекции. Въвеждане в дълбочина в работата със селекции, тяхното приложение и недостатъци;
7. Създаване на пътека с Path tool. Плюсове и минуси в работата с изображения с пътека. Практически занятия (буквално държим ръчичката на курсиста докато се научи да чертае Кривите на Безие перфектно!);
8. Обширно и конкретно запознаване с работата с маски. Създаване на изображение с изключително фини детайли и тифец. Начини за създаване на тифец;


9. Работа с цвят: обучение за работа с всички инструменти Adjustments! Ретуширане, фокус, баланс на цветовете, работа с канали, работа с сенки, полутонове и щрихови детайли;
10. Изисквания за печат:
- Файлови формати, които се използват за печат и уеб;
- Размери на медията: видове печатни форми, подготовка на изображение за печат . Изисквания, за офсетов печат, флексо печат, дигитален печат, сито печат и др.;
Запознаване с основни проблеми при печат, като: напасване на цветовете, регистър на машината, теглене на хартията, работа с Trapping, работа с Overprint на черното. Нарастване на точката и др. - Създаване на пети цвят. Създаване на файл с частичен и пълен лак. Работа с Pantone.
11. Обучение в създаване на маски на слоевете и вариантите за тяхното използване.
12. HDR – снимки с голям динамичен обхват и работа с Photoshop. Моаре, Аберация, Високо ISO, ескпозиция и тяхната корекция. 
13. Създаване на Actions, работа с автоматизирани функции, Bach, Contact Sheet
14. Работа със Smart Object;
15. Плъгини за Photoshop. Запознаване с MaskPro, Liquid Filter и др.;
16. Създаване на банери;
17. Управление на цвета – запознаване с най-новите уреди за контрол на цвета върху хартия, печатна форма, филм за експонация, настрайка на цветовете на монитор и др.

2.2.. Запознаване с Ilustrator Програма за векторна графика. Създаване на векторно изображение. Работа с векторни изображения. Векторизиране. Файлови формати и тяхното приложение. Създаване на публикация по размер и подготовка за печат.
- Запознаване с работната площ
- Подготовка на работната площ
- Менюта, палети и инструменти
- Създаване на векторно изображение.
- Работа с векторни изображения.
- Векторизиране.
- Файлови формати и тяхното приложение.
- Създаване на публикация по размер и подготовка за печат
- Създаване на текстове
- Импортиране на текстове
- Прилагане на текстове в криви и неправилни форми
- Импортиране на изображения
- Импортиране на графики
- Задаване на градиент
- Прилагане на графични стилове
- Прилагане на текст около изображение
- Задаване на пренос на текста
- Замяна на символи, думи и цели изрази
- Скрити команди при замяна на интервали, нови редове и др.
- Създаване на комплексни изображения - вектор и илюстрация
- Създаване на 3D проекти


- Работа с бленда
- Упражнения със SPOT colors и RGB
- Проверка за правопис
- Експротиране за печат
- Запазване като Pdf
- Запазване за WEB
- Създаване на банери
- Експортиране на проектът към програма за мобилни устройства
2.3.. Запзнаване с Indesign Програма за дизайн и страниране. Създаване на публикация по размер и подготовка за печат. Запознаване с менюта, инструменти за работа с текст, цвят, векторни изображения, растерни изображения, ефекти. Номерация, колонцифър, работа с Master Page, страниране и др. Подготовка на публикацията за печат.
Курсът по InDesign включва:
1. Основни функции:
- за какво се ползва програмата;
- Запознаване с работната среда;
- управление на цветови профили, работа с Bridge;
2. Преди да започнем:
- изучаване на абсолютно всички менюта;
- изучаване на абсолютно всички инструменти;
- изучаване на абсолютно всички опции на инструментите и менютата;
3. Концентрирана работа с палети.
4. Оформление на страница:
– създаване и оформление на страница - размер, ориентация, наборно поле и др.;
- въвеждане на текст - няколко начина за въвеждане на текста;
- пренасяне на текста - управление на многоезични речници за пренос;
- работа с колони;
- работа с шрифтове;
- работа с вертикална и хоризонтална компресия;
– модерация на текста, оформление на текста спрямо други обекти;
- Бита буква - заглавка, отстъпи отгоре, отдолу, отляво и отдясно.
- други отстъпки
- създаване на маски (стилове) за текста, за обектите, за цели параграфи;
- какво е мек ентър и как той запазва ошрифтяването на текста;
- подчертаване на текста по два начина - като стил само на долно подчертаване и като рулер с възможност за подчертаване отгоре и отдолу;
- извикване на маски от други документи;
- замяна на шрифтове;
- работа с Glyph-ове и шрифтове за символи - скрити бързи клавиши на символите;
- защо снимките трябва да са линкнати - Link палета;
- работа с тифеци в InDesign;
- конкретни занимания за изучаване на работата със слоеве;
- групиране на обекти, отстояния на обектите, припокривания на обектите;
- равнение на обектите при зададени конкретни отстояния "един от друг";

5. Работа с векторни обекти:
– как се създават векторни обекти;
- как се групират и променят - работа с Pathfinder - редактор на застъпването на обектите;

- как се използват векторни обекти директно копиране от Corel и Illustrator;
- проблеми при работа с вектортни изображения и тяхното отстраняване;
- контрол на контура на изображението;
- контрол на конвертирането на текст в криви в InDesign;

6. Работа с ефекти
- изучаване на прозрачност в InDesign
- изучаване на работата със сенки в InDesign
- изучаване на +3D изоражения - три-измерни изображения в InDesign
- създаване на +3D изоражения - три-измерни изображения в InDesign
- изучаване на начините за задаване на переспектива на изображението и текста в InDesign;
7. Конкретни занятия за работа с инструмента Pen за създаване на криви и дори векторизиране на солидни обекти (солиден обект - обект, в който цветовете са еднотипни, непреливащи и нямат шум, текстура или амбиантен каст);

8. Работа с мастър пейдж - Master Page:
- създаване на мастъри;
- работата със символи по мастъра;
- изучаване на задаването на номерация в InDesign и какво се случва при междинна номерация в документа;
- как се задават печатни коли и защо секциите са високоефективни;
- как се изчисляват печатни коли;
- други подробни занятия със символи по мастъра;
- управление на мастъри във връзка с прилагането им върху страници в документа;

9. Създаване на таблици:
- изучаване на тънкости при работата с таблици и вграждането на обекти в тях;
- управление на разстоянията в клетките (cells), тяхното разделяне и събиране;
- въвеждане на готови таблици от Ексел и други програми;
- експортиране на таблици в подходящи файлови формати;

10. Създаване на бележки:
- защо бележките са важни при работа в екип?
- управление на бележките;

11. Управление на работният плот:
- Структура и визуализация на работният плот;
- запазване на френдли менюта и подреждане на менюта по подразбиране;

12. Работа с BOOK
- как се създава бук на документа и за какво служи
- управление на страниците в бука - работа в мрежа и в екип
- добавяне и изнасяне на страници от бука
- работа с Version Cue и Bridge във връзка със споделянето на файлове в Етернет и Интернет

13. Работа със цвят:
- създаване на цветове и работа с палитри
- изучаване на разликата между Spor и Process цветове
- изучаване на работата с пантони при хартии с покритие, брайтъри и пълнители
- изучаване на явлението метамерия, абсолютно черно тяло и видими спектър
- изучаване на RGB, CMYK, CMYGORK, Lab, HSB, HLS цветови схеми
- изучаване на начините за задаване на цветови профили
- изучаване на много неща които не ги пише в книгите.

14. Автоматизиране на работата
- работа с готови скриптове - демонстрация на създаването на цели календари и др.
- работа с плъгини;
- работа с темплейти;
- къде се инсталират и двете;
- създаване на библиотека с вградени шаблони;

15. Форми за печат

16. Управление на файла
- проверка за RGB;
- проверка за гръмнали шрифтове - Preflght - цялостен контрол на всички обекти във файла;
- проверка на цветовете - Separation Preview;
- Flattener Preview - или защо прозрачност върху черен текст прави текста Регистрейшън в 4 цвята;

17. Файлове за печат:
- изучаване на начините за създаване на файлове за печат в това число:, .pdf, Postscript - .ps, EPS, JPG и др.
18. Създаване на пакет на документа със записване на всички неща от него: Package
19. Проверка на файловете в Акробат:
- Основни функции и инструменти
- проверка на Тотал инк - Total ink - насищането на всички цветове в документа има определени граници;
- проверка на черното;
- проверка на застъпване;
- проверка за пантони;
- проверка за RGB и др.;20. Съхранение и конвертиране на документ от InDesign към по ниска версия на програмата;

21. Ако е възможно се прави посещение в печатница. 

23. Комплексна работа с Photoshop, Ilustrator и InDesign.
23.1. Създаване на комплексни публикации с участието и на трите програми.
23.1.2. създаване на визитка, плакат, книга, списание, вестник и др.
23.1.2. създаване на изображения и печатна публикация за всеки общополезен вид печат – офсетов, сито, преге, дигитален
23.1.3. създаване на изображения за онлайн издание. – банер, снимка за сайт


23.1.4. работа със тифеци и слоеве – тифец на плътен обект, тифец на коса, тифец на сходни цветови пространства.
23.1.5. упражнения с ефекти, триизмерни обекти
23.1.6. шокиращи техники за ефектни визии
23.1.7. тънкости на транзитирането на файловете между програмите и запазване на приложените ефекти в тях.
24. Запознаване с Corel Draw, Page Maker и Quark Xpress, и нужните познания по тях в програмите на Adobe.
25. Corel Draw
26. Page Maker - по желание
27. QuarkXpress - по желание


Заповядайте! За записване: 0885 223 093
..................................


Посетете второто ниво на курса: Надграждащ курс