2.02.2008 г.

Пълен курс 2-8 души

360 лева за целия курс
6 лв. учебен час
60 УЧЕБНИ ЧАСА.
Завършвайки първи модул Вие ще можете свободно да работите с програмите и да създавате всякакви медии. 

Заповядайте! 0885 223 093

Програма:
Adobe Photoshop
Adobe InDesign,
Adobe Ilustrator,
Corel Draw,
Adobe Reader,
Adobe Distiller

Представяне на курса и общо запознаване
Тест за входно ниво.
1. Въведение в графичния дизайн и предпечата
1.1. Какво е графичен дизайн
1.2. Какво е предпечат
1.3. Програми за съэдаване на публикация и продукт на дизайна за печат и реклама

1.4. Основни видове документи – Непериодичните документи – книги, брошури, монографии, непериодични сборници, учебни издания, официални и ведомствени издания; – Периодичните документи – списания, поредици, вестници, бюлетини,, периодични сборници, календари; – Специалните видове технически издания – стандарти, патенти, фирмена литература; – Нетекстовите издания – картографски, нотни и графични издания. – Справочните издания – справочници, енциклопедии и речници; – Информационните издания – библиографски, реферативни и обзорни. – Други документи – флаери, брошури, дипляни и др.
Основни видове фирмена литература: 1) каталози 2) проспекти за продукти и услуги 3) каталожни листовки 4) ценоразписи 5) фирменисправочници 6) фирмени списания 7) годишни доклади Нехартиени издания: – магнитни и интернет издания

2. Програми за графичен дизайн и предпечат – съдържа
- въведение в програмите, създавене на изображение, запознаване с основните видове файлови разширения – EPS, TIF, PDF, JPG и др.,
- създаване на публикация за печат.


2.1.. Запознаване с Photoshop – Програма за растерна графика. Въведение и запознаване с основни менюта и инструменти. Основни функции и филтри. Обработка на изображения. Позготовка на изображение за печат. Подготовка на изображение за видео и интернет. Работа с RGB, CMYK и Grayscale изображения. работа със слоеве, филтри, канали, маски и пътеки. Файлови
формати и тяхното приложение. Създаване на публикация по размер и подкотовка да печат.

1. Започваме с най-простите неща като менюта – всички менюта и функции;
2. Запознаване с всички палети, инструменти и палитри;
3. Създаваме настройки на работната площ, настройки на програмата;
4. Запознаване, изучаване и създаване на изображения във файлови формати като – .tiff, .psd, .pdf, .jpg, .png, .eps. Теоретично запознаване с историята, приложението, особености и проблеми при работа с различните файлови формати в програми като InDesign, QuarkXpress и Corel Draw;
5. Цвят – теория и практика. Учим „защо” и „какво” работим в определено цветово пространство! Кога преминаваме от едно в друго;
6. Запознаване и работа със селекции. Въвеждане в дълбочина в работата със селекции, тяхното приложение и недостатъци;
7. Създаване на пътека с Path tool. Плюсове и минуси в работата с изображения с пътека. Практически занятия (буквално държим ръчичката на курсиста докато се научи да чертае Кривите на Безие перфектно!);
8. Обширно и конкретно запознаване с работата с маски. Създаване на изображение с изключително фини детайли и тифец. Начини за създаване на тифец;


9. Работа с цвят: обучение за работа с всички инструменти Adjustments! Ретуширане, фокус, баланс на цветовете, работа с канали, работа с сенки, полутонове и щрихови детайли;
10. Изисквания за печат:
- Файлови формати, които се използват за печат и уеб;
- Размери на медията: видове печатни форми, подготовка на изображение за печат . Изисквания, за офсетов печат, флексо печат, дигитален печат, сито печат и др.;
Запознаване с основни проблеми при печат, като: напасване на цветовете, регистър на машината, теглене на хартията, работа с Trapping, работа с Overprint на черното. Нарастване на точката и др. - Създаване на пети цвят. Създаване на файл с частичен и пълен лак. Работа с Pantone.
11. Обучение в създаване на маски на слоевете и вариантите за тяхното използване.
12. HDR – снимки с голям динамичен обхват и работа с Photoshop. Моаре, Аберация, Високо ISO, ескпозиция и тяхната корекция. 
13. Създаване на Actions, работа с автоматизирани функции, Bach, Contact Sheet
14. Работа със Smart Object;
15. Плъгини за Photoshop. Запознаване с MaskPro, Liquid Filter и др.;
16. Създаване на банери;
17. Управление на цвета – запознаване с най-новите уреди за контрол на цвета върху хартия, печатна форма, филм за експонация, настрайка на цветовете на монитор и др.

2.2.. Запознаване с Ilustrator Програма за векторна графика. Създаване на векторно изображение. Работа с векторни изображения. Векторизиране. Файлови формати и тяхното приложение. Създаване на публикация по размер и подготовка за печат.
- Запознаване с работната площ
- Подготовка на работната площ
- Менюта, палети и инструменти
- Създаване на векторно изображение.
- Работа с векторни изображения.
- Векторизиране.
- Файлови формати и тяхното приложение.
- Създаване на публикация по размер и подготовка за печат
- Създаване на текстове
- Импортиране на текстове
- Прилагане на текстове в криви и неправилни форми
- Импортиране на изображения
- Импортиране на графики
- Задаване на градиент
- Прилагане на графични стилове
- Прилагане на текст около изображение
- Задаване на пренос на текста
- Замяна на символи, думи и цели изрази
- Скрити команди при замяна на интервали, нови редове и др.
- Създаване на комплексни изображения - вектор и илюстрация
- Създаване на 3D проекти


- Работа с бленда
- Упражнения със SPOT colors и RGB
- Проверка за правопис
- Експротиране за печат
- Запазване като Pdf
- Запазване за WEB
- Създаване на банери
- Експортиране на проектът към програма за мобилни устройства
2.3.. Запзнаване с Indesign Програма за дизайн и страниране. Създаване на публикация по размер и подготовка за печат. Запознаване с менюта, инструменти за работа с текст, цвят, векторни изображения, растерни изображения, ефекти. Номерация, колонцифър, работа с Master Page, страниране и др. Подготовка на публикацията за печат.
Курсът по InDesign включва:
1. Основни функции:
- за какво се ползва програмата;
- Запознаване с работната среда;
- управление на цветови профили, работа с Bridge;
2. Преди да започнем:
- изучаване на абсолютно всички менюта;
- изучаване на абсолютно всички инструменти;
- изучаване на абсолютно всички опции на инструментите и менютата;
3. Концентрирана работа с палети.
4. Оформление на страница:
– създаване и оформление на страница - размер, ориентация, наборно поле и др.;
- въвеждане на текст - няколко начина за въвеждане на текста;
- пренасяне на текста - управление на многоезични речници за пренос;
- работа с колони;
- работа с шрифтове;
- работа с вертикална и хоризонтална компресия;
– модерация на текста, оформление на текста спрямо други обекти;
- Бита буква - заглавка, отстъпи отгоре, отдолу, отляво и отдясно.
- други отстъпки
- създаване на маски (стилове) за текста, за обектите, за цели параграфи;
- какво е мек ентър и как той запазва ошрифтяването на текста;
- подчертаване на текста по два начина - като стил само на долно подчертаване и като рулер с възможност за подчертаване отгоре и отдолу;
- извикване на маски от други документи;
- замяна на шрифтове;
- работа с Glyph-ове и шрифтове за символи - скрити бързи клавиши на символите;
- защо снимките трябва да са линкнати - Link палета;
- работа с тифеци в InDesign;
- конкретни занимания за изучаване на работата със слоеве;
- групиране на обекти, отстояния на обектите, припокривания на обектите;
- равнение на обектите при зададени конкретни отстояния "един от друг";

5. Работа с векторни обекти:
– как се създават векторни обекти;
- как се групират и променят - работа с Pathfinder - редактор на застъпването на обектите;

- как се използват векторни обекти директно копиране от Corel и Illustrator;
- проблеми при работа с вектортни изображения и тяхното отстраняване;
- контрол на контура на изображението;
- контрол на конвертирането на текст в криви в InDesign;

6. Работа с ефекти
- изучаване на прозрачност в InDesign
- изучаване на работата със сенки в InDesign
- изучаване на +3D изоражения - три-измерни изображения в InDesign
- създаване на +3D изоражения - три-измерни изображения в InDesign
- изучаване на начините за задаване на переспектива на изображението и текста в InDesign;
7. Конкретни занятия за работа с инструмента Pen за създаване на криви и дори векторизиране на солидни обекти (солиден обект - обект, в който цветовете са еднотипни, непреливащи и нямат шум, текстура или амбиантен каст);

8. Работа с мастър пейдж - Master Page:
- създаване на мастъри;
- работата със символи по мастъра;
- изучаване на задаването на номерация в InDesign и какво се случва при междинна номерация в документа;
- как се задават печатни коли и защо секциите са високоефективни;
- как се изчисляват печатни коли;
- други подробни занятия със символи по мастъра;
- управление на мастъри във връзка с прилагането им върху страници в документа;

9. Създаване на таблици:
- изучаване на тънкости при работата с таблици и вграждането на обекти в тях;
- управление на разстоянията в клетките (cells), тяхното разделяне и събиране;
- въвеждане на готови таблици от Ексел и други програми;
- експортиране на таблици в подходящи файлови формати;

10. Създаване на бележки:
- защо бележките са важни при работа в екип?
- управление на бележките;

11. Управление на работният плот:
- Структура и визуализация на работният плот;
- запазване на френдли менюта и подреждане на менюта по подразбиране;

12. Работа с BOOK
- как се създава бук на документа и за какво служи
- управление на страниците в бука - работа в мрежа и в екип
- добавяне и изнасяне на страници от бука
- работа с Version Cue и Bridge във връзка със споделянето на файлове в Етернет и Интернет

13. Работа със цвят:
- създаване на цветове и работа с палитри
- изучаване на разликата между Spor и Process цветове
- изучаване на работата с пантони при хартии с покритие, брайтъри и пълнители
- изучаване на явлението метамерия, абсолютно черно тяло и видими спектър
- изучаване на RGB, CMYK, CMYGORK, Lab, HSB, HLS цветови схеми
- изучаване на начините за задаване на цветови профили
- изучаване на много неща които не ги пише в книгите.

14. Автоматизиране на работата
- работа с готови скриптове - демонстрация на създаването на цели календари и др.
- работа с плъгини;
- работа с темплейти;
- къде се инсталират и двете;
- създаване на библиотека с вградени шаблони;

15. Форми за печат

16. Управление на файла
- проверка за RGB;
- проверка за гръмнали шрифтове - Preflght - цялостен контрол на всички обекти във файла;
- проверка на цветовете - Separation Preview;
- Flattener Preview - или защо прозрачност върху черен текст прави текста Регистрейшън в 4 цвята;

17. Файлове за печат:
- изучаване на начините за създаване на файлове за печат в това число:, .pdf, Postscript - .ps, EPS, JPG и др.
18. Създаване на пакет на документа със записване на всички неща от него: Package
19. Проверка на файловете в Акробат:
- Основни функции и инструменти
- проверка на Тотал инк - Total ink - насищането на всички цветове в документа има определени граници;
- проверка на черното;
- проверка на застъпване;
- проверка за пантони;
- проверка за RGB и др.;20. Съхранение и конвертиране на документ от InDesign към по ниска версия на програмата;

21. Ако е възможно се прави посещение в печатница. 

23. Комплексна работа с Photoshop, Ilustrator и InDesign.
23.1. Създаване на комплексни публикации с участието и на трите програми.
23.1.2. създаване на визитка, плакат, книга, списание, вестник и др.
23.1.2. създаване на изображения и печатна публикация за всеки общополезен вид печат – офсетов, сито, преге, дигитален
23.1.3. създаване на изображения за онлайн издание. – банер, снимка за сайт


23.1.4. работа със тифеци и слоеве – тифец на плътен обект, тифец на коса, тифец на сходни цветови пространства.
23.1.5. упражнения с ефекти, триизмерни обекти
23.1.6. шокиращи техники за ефектни визии
23.1.7. тънкости на транзитирането на файловете между програмите и запазване на приложените ефекти в тях.
24. Запознаване с Corel Draw, Page Maker и Quark Xpress, и нужните познания по тях в програмите на Adobe.
25. Corel Draw
26. Page Maker - по желание
27. QuarkXpress - по желание


Заповядайте! За записване: 0885 223 093
..................................


Посетете второто ниво на курса: Надграждащ курс

20.01.2008 г.

Polly and Nadia June-July 2014

Dear friends and colleagues, they are Polly and Nadia from Full course in June-July 2014
Polly's Projects

Second level - To be Professional Designer

Second level 
To be Professional Designer
skype: panayotp1


Second level is for:
- Students completed the Full course
- or people with experience in Graphic Design

  Incorporates a wealth of information for:
- Assistance portfolio;
- Working with effects;
- Construction and management of a variety of media products;
- Quality management;
- Corporate identity and branding;
- Work with the latest trends in the design of printed materials;
- Creation of media and management of the design;
- Creation of newspaper and magazine;
- Create a book;
- Create a box. What is the package. Working with packages. Theoretical and practical for making any boxes and many packages;
- Creation of corporate identity;
- Create a design for the website;
- Create presentation. Video and audio;
- Working with layers and management of their interaction;
- Create a logo;
- Modern design concepts;
- Free software design - a brief overview;
- Color and shape;
- Typography. Quality management.
- Manage color. Equipment and techniques;
- Other supporting free programs
- History of the book - a brief overview;
- History of the font - a detailed overview;
- Marketing or how to find customers;
- Create a personal electronic cloud in private system developed especially for the second level of the course - Upgrading course;

16.01.2008 г.

Individual education

Choosing an individual form of training you to set your own program in graphic design. You can choose to study only bitmap, vector graphics only, creating effects, or even just studying prepress and paging.

You decide what are the priority classes. In terms of the complex course in graphic design, the individual form of training is best suited for people with a high degree of motivation and purpose.

Indeed, group work allows to exchange ideas with the team in the group and visit in printing and advertising studio. But in every case, group work does not allow for individual approach.

Individual classes are the most direct way to quickly and permanently learn the material. Minimum and direction of knowledge define yourself. You can specialize in specific areas: fashion design, packaging design, design for printing and advertising agency and others.

The price is $50  per lesson - 45 minutes,  payable in Paypal. Usually conducted individual sessions of 10 to 16 hours. Ask about free classes and discounts for prepayment. Welcome Coffee or tea for your first lesson in design

Recording:
office@education2design.com

Policy of teaching

More and more schools and universities are accepted as a place of learning through "torture". Learners feel oppressed by the system, which artificially divides the groups, streams, age, beauty and whatnot. Obviously something is very wrong with the conventional education system. Nowadays, more than ever, we need a different education than in university. We need good, positive learning environment filled with peace and good attitude. Full course design offers an individual approach to training, learning fun and good attitude.

Basic principles of the way of instruction:
1. Respect for individual learners;
2. Compliance with the principle of kindness and friendly relations, which guarantees no stress; (Love)
3. Freedom of expression;
4. Principle of constant positive attitude cheerfully awaiting the permanent success (Miracle);
5. Presentation of each function as part of all knowledge and all knowledge as a collection of small functions;
6. The large volume of information creates educational background, in which students are immersed. Environment itself helps educate students;
7. The principle of feedback - the moment when teachers begin to learn new things from students;
8. Principle of clarity, transparency, accuracy, knowledge. Better not to teach something that is not known;
9. The principle of keeping in touch with each student in order to help him in case of need.

Here are some materials on the topic

About me

Compassion and love are the only way!" Be good, put weapons even in thought and serve one another! The power goes along with responsibility, and the greater your strength, the more we serve, otherwise time will be absorbed, destroyed life and forgotten!
Transparency is the first place I think, when the product or service. In this case, I offer my knowledge in visual communication and design, so I think these few lines are important. Graphic design is a profession as old as the world. With the advent of new technologies creating media becomes entertainment. Not having to leather or parchment to write on paper, but quite easy print. Working with colors not just another way to dirty because the color of the objects is faster computer. We should not ignore the skills of the artists. On the contrary, anyone who had contact with the Drawing, Marketing or book knowledge is a step forward from other designers. Of course all this can make up or learn if a person has the necessary motivation and patience. For the past 15 years has acquired the necessary patience with yourself about the things that I do not know. I learned to teach himself to the "new" with a relaxed attitude to what I do not know and with the same positive attitude convey my knowledge to students for seven years in these courses. Certainly not everyone can be trained. Needed practical experience with computer, Internet and office suite to be for your training easier. In my career in a number of publishers, advertising agencies, printers and others, I went to many schools and serious tension, which saves you record these courses. Naturally my education in publishing, printing and marketing is also a factor.
Very often, and sometimes I have said, you will meet business people who will try to convince you that you are unable or at least not as capable as them. These are some "lying" and "staid" art directors or bad rulers. Do not let anyone trample you. Your contract with any is bilateral. If not executed keep your rights.
The best way to be a designer is to create your businesses and seek customers. There are several lawyers and doctors who make their promotional materials in my students.
Common between all of us is the desire to succeed. My aim is not to do a university or foundation. I do not even teach more than 2-8 people in every two months. Even try to accept a small number of training to be able to give them more attention. In connection with these courses, my desire is to be most useful to you, my students! So I try to keep in touch with you, because for me Your Success is my main prize. Aside from wages, it is fixed. In this case, the best payment to me is your success - the success of my students!

Panayot