15.06.2007 г.

Галерия14.04.2007 г.

Календар

Май - Юни 2016 - записвания до 29 април
Пълен курс,
Започва на 14 май в 09:00 сутринта, - 4 места свободни
Свършва на 18 юни.
Дати: 14, 15, 21, 22, 28, 29 май, 4, 5, 11, 12, 18 юни
60 учебни часа


Юни - Юли 2016 - записвания до 17 юни
Пълен курс,
Започва на 19 юни в 09:00 сутринта, - 8 места свободни
Свършва на 23 юли.
Дати: 19, 25, 26 юни, 2, 3, 9, 16, 17, 23, 24 юли
60 учебни часа