25.11.2022 г.

Няма места

 Здравейте,

До края на март 2023 няма места за курсовете.

Успех на всичко!

30.09.2021 г.

Пълен курс по графичен дизайн


Пълен курс по графичен дизайн

Този модул е напълно достатъчен за да създавате всякакви медии.
За записване: 0876549760

- до 4 човека, 60 учебни часа, 12 занятия - 1000 лева;


Програма:

Adobe Photoshop
Adobe InDesign,
Adobe Ilustrator,
Corel Draw,
Adobe Reader,
Adobe Distiller,
OCR
Camtasia

Представяне на курса и общо запознаване
- Въведение в графичния дизайн и предпечата
- Какво е графичен дизайн
- Какво е предпечат
- Програми за съэдаване на публикация и продукт на дизайна за печат и реклама
- Основни видове документи – книги, брошури, списания, календари, флаери, брошури, дипляни и др.
- Въведение в програмите, създавене на изображение, запознаване с
основните видове файлови разширения – EPS, TIF, PDF, JPG и др.,
- Създаване на публикация за печат.

    Запознаване с Photoshop 
Програма за растерна графика. Въведение и запознаване с основни менюта и инструменти. Основни функции и филтри. Обработка на изображения. Позготовка на изображение за печат. Подготовка на изображение за видео и интернет. Работа с RGB, CMYK и Grayscale изображения. работа със слоеве, филтри, канали, маски и пътеки. Файлови
формати и тяхното приложение. Създаване на публикация по размер и подкотовка да печат.

- Започваме с най-простите неща – менюта и функции;
- Запознаване с палети, инструменти и палитри;
- Създаваме настройки на работната площ, настройки на програмата;
- Запознаване, изучаване и създаване на изображения във файлови формати като – .tiff, .psd, .pdf, .jpg, .png, .eps. Теоретично запознаване с историята, приложението, особености и проблеми при работа с различните файлови формати;
- Цвят – теория и практика. Видове цветови модели, които някой наричат пространства, при това неправилно! Учим „защо” и „какво” работим в определено цветово пространство! Кога преминаваме от едно в друго;
- Запознаване и работа със селекции. Въвеждане в дълбочина в работата със селекции, тяхното приложение и недостатъци;
- Създаване на пътека с Path tool. Плюсове и минуси в работата с изображения с пътека. Практически занятия (буквално държим ръчичката на курсиста докато се научи да чертае Кривите на Безие перфектно!);
- Обширно и конкретно запознаване с работата с маски. Създаване на изображение с изключително фини детайли и тифец. Начини за създаване на тифец;
- Работа с цвят: обучение за работа с всички инструменти Adjustments! Ретуширане, фокус, баланс на цветовете, работа с канали, работа с сенки, полутонове и щрихови детайли;
- Изисквания за печат:
- Файлови формати, които се използват за печат и уеб;
- Размери на медията: видове печатни форми, подготовка на изображение за печат . Изисквания, за офсетов печат, флексо печат, дигитален печат, сито печат и др.;
Запознаване с основни проблеми при печат, като: напасване на цветовете, регистър на машината, теглене на хартията, работа с Trapping, работа с Overprint на черното. Нарастване на точката и др. - Създаване на пети цвят. Създаване на файл с частичен и пълен лак. Работа с Pantone.
- Обучение в създаване на маски на слоевете и вариантите за тяхното
използване.
- Създаване на Actions, работа с автоматизирани функции, Bach
-Работа със Smart Object;
-Създаване на банери;
- Управление на цвета – запознаване с най-новите уреди за контрол на цвета върху хартия, печатна форма, филм за експонация, настрайка на цветовете на монитор и др.

Запознаване с Ilustrator 

Програма за векторна графика. Създаване на векторно изображение. Работа с векторни изображения. Векторизиране. Файлови формати и тяхното приложение. Създаване на публикация по размер и подготовка за печат.
- Запознаване с работната площ
- Подготовка на работната площ
- Менюта, палети и инструменти
- Създаване на векторно изображение.
- Работа с векторни изображения.
- Векторизиране.
- Файлови формати и тяхното приложение.
- Създаване на публикация по размер и подготовка за печат
- Създаване на текстове
- Импортиране на текстове
- Прилагане на текстове в криви и неправилни форми
- Импортиране на изображения
- Задаване на градиент
- Прилагане на графични стилове
- Задаване на пренос на текста
- Замяна на символи, думи и цели изрази
- Скрити команди при замяна на интервали, нови редове и др.
- Създаване на комплексни изображения - вектор и илюстрация
- Създаване на 3D проекти
- Работа с бленда
- Упражнения със SPOT colors и RGB
- Проверка за правопис
- Експротиране за печат
- Запазване като Pdf
- Запазване за WEB
- Създаване на банери
- Експортиране на проектът към програма за мобилни устройства

Програма за дизайн и страниране. Създаване на публикация по размер и подготовка за печат. Запознаване с менюта, инструменти за работа с текст, цвят, векторни изображения, растерни изображения, ефекти. Номерация, колонцифър, работа с Master Page, страниране и др. Подготовка на публикацията за печат.
Курсът по InDesign включва:

Основни функции:
- за какво се ползва програмата;
- Запознаване с работната среда;
- управление на цветови профили, работа с Bridge;
- Преди да започнем:
- изучаване на абсолютно всички менюта;
- изучаване на абсолютно всички инструменти;
- изучаване на абсолютно всички опции на инструментите и менютата;
-Концентрирана работа с палети.
- Оформление на страница:
– създаване и оформление на страница - размер, ориентация, наборно поле и др.;
- въвеждане на текст - няколко начина за въвеждане на текста;
- пренасяне на текста - управление на многоезични речници за пренос;
- работа с колони;
- работа с шрифтове;
- работа с вертикална и хоризонтална компресия;
– модерация на текста, оформление на текста спрямо други обекти;
- Бита буква - заглавка, отстъпи отгоре, отдолу, отляво и отдясно.
- други отстъпки
- създаване на маски (стилове) за текста, за обектите, за цели параграфи;
- какво е мек ентър и как той запазва ошрифтяването на текста;
- подчертаване на текста по два начина - като стил само на долно подчертаване и като рулер с възможност за подчертаване отгоре и отдолу;
- извикване на маски от други документи;
- замяна на шрифтове;
- работа с Glyph-ове и шрифтове за символи - скрити бързи клавиши на символите;
- защо снимките трябва да са линкнати - Link палета;
- работа с тифеци (cutout) в InDesign;
- конкретни занимания за изучаване на работата със слоеве;
- групиране на обекти, отстояния на обектите, припокривания на обектите;
- равнение на обектите при зададени конкретни отстояния "един от друг";

Работа с векторни обекти:
– как се създават векторни обекти;
- как се групират и променят - работа с Pathfinder - редактор на застъпването на обектите;
- как се използват векторни обекти директно копиране от Corel и Illustrator;
- проблеми при работа с вектортни изображения и тяхното отстраняване;
- контрол на контура на изображението;
- контрол на конвертирането на текст в криви в InDesign;

Работа с ефекти
- изучаване на прозрачност в InDesign
- изучаване на работата със сенки в InDesign
- изучаване на +3D изоражения - три-измерни изображения в InDesign
- създаване на +3D изоражения - три-измерни изображения в InDesign
- изучаване на начините за задаване на переспектива на изображението и текста в InDesign;
- Конкретни занятия за работа с инструмента Pen за създаване на криви и дори векторизиране на солидни обекти (солиден обект - обект, в който цветовете са еднотипни, непреливащи и нямат шум, текстура или амбиантен каст);
- Работа с мастър пейдж - Master Page:
- създаване на мастъри;
- работата със символи по мастъра;
- изучаване на задаването на номерация в InDesign и какво се случва при междинна номерация в документа;
- как се задават печатни коли и защо секциите са високоефективни;
- как се изчисляват печатни коли;
- други подробни занятия със символи по мастъра;
- управление на мастъри във връзка с прилагането им върху страници в документа;

Създаване на таблици:
- изучаване на тънкости при работата с таблици и вграждането на обекти в тях;
- управление на разстоянията в клетките (cells), тяхното разделяне и събиране;
- въвеждане на готови таблици от Ексел и други програми;
- експортиране на таблици в подходящи файлови формати;

Създаване на бележки
- защо бележките са важни при работа в екип?
- управление на бележките;

Управление на работният плот:
- Структура и визуализация на работният плот;
- запазване на френдли менюта и подреждане на менюта по подразбиране;

Работа с BOOK
- как се създава бук на документа и за какво служи
- управление на страниците в бука - работа в мрежа и в екип
- добавяне и изнасяне на страници от бука
- работа с  Bridge във връзка със споделянето на файлове в Етернет и Интернет

Работа със цвят:
- създаване на цветове и работа с палитри
- изучаване на разликата между Spor и Process цветове
- изучаване на работата с пантони при хартии с покритие, брайтъри и пълнители
- изучаване на явлението метамерия, абсолютно черно тяло и видими спектър
- изучаване на RGB, CMYK, CMYGORK, Lab, HSB, HLS цветови схеми
- изучаване на начините за задаване на цветови профили
- изучаване на много неща които не ги пише в книгите.

Автоматизиране на работата
- работа с готови скриптове - демонстрация на създаването на цели календари и др.
- работа с плъгини;
- работа с темплейти;
- къде се инсталират и двете;
- създаване на библиотека с вградени шаблони;

Форми за печат 
- изучаване на следните видове печат:
- конвеционален офсетов листов;
- дигатален офсетов листов;
- конвеционален ролен;
- дигатален ролен;
- флексо печат;
- сито печат;
- създаване на щанца - създаване на нови и "кражба" на дизайни на кутии, чанти и опаковки;
- подготовка на печатни форми - пасери, графер, среда, скали;
- ориентиране на печатните форми:
- - печатни форми с въртене;
- - печатни форми с обръщане;
- - печатни форми с тумбене;
- какво е това нещо застъпване на обектите - трапинг - полезни отговори и практически занятия;
- какво не иска печатарят - някои неща като черен цвят в четирите цвята за списание, вестник и др.

Управление на файла
- проверка за RGB;
- проверка за гръмнали шрифтове - Preflght - цялостен контрол на всички обекти във файла;
- проверка на цветовете - Separation Preview;
- Flattener Preview - или защо прозрачност върху черен текст прави текста Регистрейшън в 4 цвята;
- Файлове за печат:
- изучаване на начините за създаване на файлове за печат в това число:, .pdf, Postscript - .ps, EPS, JPG и др.
- Създаване на пакет на документа със записване на всички неща от него: Package
-Проверка на файловете в Акробат:
- Основни функции и инструменти
- проверка на Тотал инк - Total ink - насищането на всички цветове в документа има определени граници;
- проверка на черното;
- проверка на застъпване;
- проверка за пантони;
- проверка за RGB и др.;
-Съхранение и конвертиране на документ от InDesign към по ниска версия на програмата;

Комплексна работа с Photoshop, Ilustrator и InDesign.
- Създаване на комплексни публикации с участието и на трите програми.
Създаване на визитка, плакат, книга, списание, вестник и др.
Създаване на изображения и печатна публикация за всеки общополезен вид печат – офсетов, сито, преге, дигитален
Създаване на изображения за онлайн издание. – банер, снимка за сайт
- Работа със cut out (тифеци) – на плътен обект, на коса, на сходни цветови пространства.
- Упражнения с ефекти, триизмерни обекти
- Тънкости на транзитирането на файловете между програмите и запазване на приложените ефекти в тях.
- Запознаване с Corel Draw и нужните познания.

Вторият модул е само за който иска портфолио, сайт и персонален облак.

За записване:
тел.: 0893 688 910

25.08.2021 г.

Автомобилната реклама може да е много атрактивна